lu.se

Havsportalen

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

FloodSite - Integrated Flood Risk Analysis and Management Methodologies

FLOODSite

Översvämning är den vanligast förekommande typen av naturkatastrofer inom EU, där vattenmassor ifrån floder, estuarier och hav hotar miljontals människor i Europa. Översvämningar skapar nöd och förstörelse varhelst de förekommer och data ifrån försäkringsbolag visar att de ekonomiska konsekvenserna av översvämningar har ökat drastiskt sedan 1990.

I april 2007 kom man i EU-parlamentet överens om formuleringarna i ett nytt EU-Direktiv rörande värdering och hantering av översvämningsrisker. FLOODsite, som är ett europeiskt s.k. Integrated Project, är listat som en av de europeiska aktiviteter som stöder detta Direktiv. FLOODsite omfattar såväl fysiska som miljömässiga, ekologiska och socio-ekonomiska aspekter på översvämningar från floder, estuarier och hav. Projektet betraktar översvämningsrisker som en kombination av faror, deras transportvägar och konsekvenserna av översvämningar för ’mottagarna’ – människor, infrastruktur och miljö. Planering för översvämningar är en process som innefattar såväl förebyggande åtgärder som insatser för att mildra effekterna och höja beredskapen, i kombination med åtgärder under och efter en översvämning.

Översvämningar känner inte av några nationella eller andra administrativa gränser. Översvämningsplanering måste därför också vara gränsöverskridande. Forskningen inom FLOODsite är därför integrerad med hjälp av system för beslutsstöd, värdering av osäkerheter och tillämpade pilotprojekt som innefattar floder, estuarier och kustområden i Belgien, Tjeckien, Frankrike, Tyskland, Ungern, Italien, Nederländerna, Spanien och Storbritannien.

FLOODsite verkar för att föra ut nya rön och kunskaper genom att ta fram informationsmaterial till såväl professionellt verksamma som till allmänheten, men också undervisningsmaterial till skolor och andra.

FLOODsite är ett s.k. “Integrated Project” inom området Global Change and Ecosystems under Europeiska Kommissionens 6:e Ramprogram. Projektet började 2004 och pågår till 2009.  FLOODsite-konsortiet innefattar 37 av Europas ledande institut och universitet med ett stort antal handläggare, forskare och praktiskt verksamma inom myndigheter, affärsdrivande företag och forskningsorganisationer.

Mer information

Kontakta
Hans Hanson, Hans.Hanson@tvrl.lth.se
Magnus Larson, Magnus.Larson@tvrl.lth.se

Finansiär
EU

Projektwebb
FLOODsite 

Relaterat
Teknisk Vattenresurslära