lu.se

Havsportalen

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Extremvärden och riskanalys

Extremvärden och riskanalys

En av våra specialiteter är statistisk extremvärdesanalys och vad en sådan kan säga om risken för extrema händelser. Det är närapå en naturlag att man kan vara säker på att gamla rekord kommer att överträffas – det kommer (nästan) säkert en starkare storm, ett högre vattenstånd eller en torrare/blötare/kallare/varmare sommar än det vad som hittills gällt som rekord. I ett stabilt klimat är frågan inte OM utan MED HUR MYCKET rekordet kommer att slås. Vi är med och utvecklar statistiska metoder för att, med hjälp av det som vi hittills observerat, dra så säkra slutsatser som möjligt om hur ofta ännu mer extrema händelser kan komma att inträffa.

Marin försäkring och sjöfartens regelverk bygger på långvarig väderstatistik statistik inom olika delar av världshaven, bland annat över vindstyrka, vindriktning och våghöjd. Regelverket garanterar inte att katastrofer är omöjliga, men det ger en uppskattning om risken för katastrof.
Vad kommer då att hända med sjösäkerheten om jordens klimat ändras? Hur skall regelverket ändras om stormarna blir fler men mindre häftiga – eller om de blir färre men häftigare? Det är ämnet för projektet SEAMOCS.

Mer information

Kontakt
Krzysztof Podgorski, Krzysztof.Podgorski@matstat.lu.se
Georg Lindgren, Georg.Lindgren@matstat.lu.se
Nader Tajvidi, Nader.Tajvidi@matstat.lu.se
Jörg Wegener, Jorg.Wegener@matstat.lu.se

Finansiär
Vetenskapsrådet
EU FP6

Projektwebbsida
SEAMOCS 

Relaterat
Matematisk statistik 
SEAMOCS