lu.se

Havsportalen

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Delfinsonar

Delfinernas sonar har studerats uttömmande under flera årtionden, och mycket av dess grundläggande egenskaper är välkända. Emellertid har det hittills inte varit möjligt att visualisera delfinens ekolokalisering, eller att lära delfiner att använda ekolokalisering för kommunikation.

I detta projekt har ett nytt akustiskt inspelnings-, visualiserings- och analyssystem utvecklats. En tvådimensionell skärm med en hydrofonmatris sänks ner i vattnet och används för att detektera delfinens utsända ljudpulser, samtidigt som ljudintensitetens fördelning över skärmen visualiseras.

Den optiska bilden (som motsvarar ljudintensiteten) projiceras på den halvgenomskinliga skärmen, och ger delfinerna en omedelbar visuell återkoppling relaterad till deras utsända ljud.

Gränssnittet kan användas för bioakustiska, psykologiska, fysiologiska och kognitiva studier, till exempel kan man undersöka delfinens förmåga att upptäcka mål gömda i havsbottensediment eller som en akustiskt manövrerad "pekskärm".

Mer information

Kontakt
Monika Almqvist, Monica.Almqvist@elmat.lth.se 
Mats Amundin, Mats.Amundin@kolmarden.com 
Kjell Lindström, Kjell.Lindstrom@elmat.lth.se 
Hans W Persson, Hans_W.Persson@elmat.lth.se 
Josefin Starkhammar, Josefin.Starkhammar@elmat.lth.se 

Finansiär
Vetenskapsrådet

Projektwebb
The dolphin sonar project 

Relaterat
Elektrisk mätteknik