lu.se

Havsportalen

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Stranden

Vad är det?
Där hav och land möts ligger stranden. En brant eller långgrund strand av klippor, sten, grus, sand eller lera. Strandmiljön kan sägas sträcka sig uppåt så långt som stänk från vågor når och neråt ungefär så långt som tillräckligt med ljus når för att alger skall kunna växa.
 
Vem lever här?
Stranden utgör en av de artrikaste och mest varierade miljöerna i världen. Vilken sorts strand det är och hur exponerad kusten är för vind och vågor påverkar vilka arter som trivs. Längs Sveriges kust förändras salthalten kontinuerligt från Skagerack till Bottenviken vilket också har en dramatisk inverkan på växt- och djurliv.

Läs mer om livet på klipp och sandstränder i Vattenkikaren (Göteborgs universitet).
 
Vad händer här?
Här vill vi bada och fiska, här vill vi bo och bygga ut hamnar. Trycket är hårt och många strandområden har exploaterats, de har fyllts ut eller gjorts om till kajer, betongslänter eller småbåtshamnar. Det är också här, vid sandstranden, som vi ser de tydligaste tecknen på ett allt varmare klimat – högt vatten och stormar leder till att stränderna erosion och översvämningar. Allt detta ökar trycket på att göra riskanalyser samt att planera för såväl markanvändning som stigande vattenstånd.  

SE UPP FÖR SANDORMAR! Grunda sandbottnar myllrar av liv under sommaren. Stora fiskar som torsk, öring och rödspotta kommer in från djupen. Vadarfåglar rastar här för att fylla på flygbränsle inför flytten.