lu.se

Havsportalen

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Vid Kusten

Kusten är en 7-10 km bred remsa av land och hav. Kusten erbjuder idag många möjligheter till olika verksamheter och till rekreation men är även utsatt för hot. Några exempel är översvämningar och erosion vid stränderna. Kustvattnen sjuder av liv – eller har åtminstone gjort det. I dag hotar bland annat övergödning och döda bottnar till havs.

Östersjöns kustlinje är ungefär 800 mil lång, skärgårdar och andra öar oräknade. Skåne beräknas ha en 45 mil lång kustlinje. Inte bara på land men även under ytan finns en fantastisk värld att undersöka, naturtyper och kulturminnen att kartlägga, historiska arkiv som kan hjälpa oss att förstå Östersjöns geologiska historia och de miljöförändringar som sker.

                                                                                                           

Som turist erbjuds du fina kartor över Sveriges kust. Kartor där du hittar sevärd kultur och natur. Utanför strandlinjen är det dock bara blått på kartan! Betyder det att det inte finns något av intresse i havet?