lu.se

Havsportalen

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Sötvatten

Vad är det?
Så länge vi befinner oss i inlandet innehåller de allra flesta vattenmiljöer (sjöar, dammar, floder, bäckar) sötvatten. Sötvatten innehåller väldigt lite lösta salter och smakar därför inte salt.


Vem lever här?
I en typisk sjö består födoväven av fiskar, frisimmande djur- och växtplankton, bottenlevande djur, alger och kärlväxter samt mikrober (bakterier, svampar, virus). Av de djur som lever i sjön är det rovfiskar som gädda och abborre som står i toppen av födokedjan. Vill du veta mer om hur en födoväv ser ut och vem som äter vem så klicka på figuren till höger.


Vad händer här?
Vad som förs ut till havet med vattendragen beror till stor del på hur vi människor agerar, vad vi producerar, släpper ut och hur bra vi renar det vi släpper ut.
Stor betydelse har också avrinningsområdets markmiljö och klimatet vi lever i.

Nu faller inte längre sura regn över våra marker. Katalysatorer renar bilavgaser. Bönder sprider mindre mängd näring och på rätt sätt. Vi bygger fler och mer avancerade reningsverk. Samtidigt blir vattnet i sjöar och vattendrag allt brunare och Östersjön fortsätter att blomma. Det finns mycket som kan bli bättre.

RENT VATTEN                        BRUNT VATTEN                   GÖDSLA HÄR?