lu.se

Havsportalen

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Stora Sund

Öresund, Stora och Lilla Bält kan karakteriseras som övergångszoner där två olika hav möts.

Öresund

Vad är det?
Öresund är – förutom en övergångszon – en internationell farled och ett sund som samtidigt sammanbinder länder och skiljer oss åt. Som övergångszon, kan Öresund beskrivas som två olika hav ovanpå varandra. Överst finns det bräckta Östersjövattnet som strömmar norrut och underst det salta, tunga vattnet från Kattegatt som strömmar söderut. De båda haven skiljs åt av ett djupintervall där salthalten ökar snabbt med djupet vilket kallas för salthaltssprångskiktet, Det ligger oftast på ungefär femton meters djup.

Vem lever här?
Öresund består av såväl sandbottnar i grunda bukter som djuphålor med lerbotten på 30-50 meters djup. Andra miljöer är ålgräsängar, musselbankar, tångbälten, Kullabergs klippväggar och skeppsvrak.
Den marina miljön i Öresund är unik. Den är kraftigt präglad av den ökande salthalten från Östersjön i söder till Kattegatt i norr. Här finns en blandning av tåliga söt- och brackvattensarter som också återfinns i Östersjön. I de djupare områdena är salthalten hög vilket gör att rent marina arter fortfarande klarar att leva där.

Läs mer om Öresunds ekologi och hydrologi.

Vad händer här?
Eftersom Öresund erbjuder den kortaste vägen mellan Östersjön och Nordsjön/Atlanten för de flesta fartyg är det ett av världens mest trafikerade sund. Många skepp har genom tiderna förolyckats i den hårt trafikerade farleden. Detta har gett sportdykare många vrak att att dyka på.

Vid sundet ligger den Danmarks huvudstad Köpenhamn och flera av Sveriges största städer. Många industrier och avloppsledningar har igenom åren därför lokaliserats dit. Numera är inte utsläppen så stora som under en tidigare period på grund av bättre avloppsrening och större utsläppskrav.

Byggandet av Öresundsbron mellan Malmö och Köpenhamn har har haft positiv betydelse för utvecklingen i regionen. Effekterna på havsmiljön har varit betydligt mindre än vad som befarades inför bygget, mycket tack vare de hårda krav som ställdes. Fortfarande tränger salt- och syrerikt vatten in genom Öresund, till glädje för bland annat torsken i Östersjön.

I Öresund är trålfisket förbjudet sedan länge. Detta gör området unikt jämfört med Sveriges övriga kustområden. Här finns torsk, vitling och kolja i stora mängder, och andelen storvuxna fiskar är relativt hög. I Öresund hittar vi inte bara små torskar utan här kan vi fortfarande se de stora torskarna leka och bilda stora torskbulor på vintern. Kanske kan Öresund visa oss att hållbart fiske är lönsamt fiske.

Genom Öresund sker ett dramatiskt språng i fördelningen mellan salt- och sötvattensarter.