lu.se

Havsportalen

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Öppet Hav

Från Monitor 19, Naturvårdsverket (bilden är beskuren).

Klicka för större bild.

UTSJÖNS FÖDOVÄV

Vad är det?
Öppet hav kallas även utsjöområden. Utsjön kan sägas vara vattnet cirka 2-5 km utanför kust och öar men innanför kontinentalsockeln.


Vem lever här?  
Torsken har en central roll i utsjöns födoväv. Överfiske av torsk ger troligen effekter i form av ökad algtillväxt. Överfiske skulle därmed kunna leda till ökad syrebrist samtidigt som ökad syrebrist leder till sämre överlevnad för torskens ägg. Till havs kan vi ha turen att se vår svenska delfinart, tumlaren.


Vad händer här?
Fartygstrafiken är intensiv ute på Östersjön. Till havs åker vi kanske med stora färjor på väg till Rostock eller Gotland. Stilla sommardagar kan havet te sig grönt av blommande cyanobakterier, på hösten kan färden gå över ett stormigt, mörkblått hav. Vi åker förbi fiskebåtar som är ute för att lägga nät eller tråla efter sill och torsk.