lu.se

Havsportalen

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Oceaner och Djuphav

Oceaner och djuphav ligger utanför Sveriges gränser.


Vad är det?
Oceanerna är det sammanhängande vattenområde som omger jordens kontinenter. Av jordens hela yta upptas 71 % av hav, av södra halvklotets yta hela 81 %.
Kontinentalsockeln är den del av jordens kontinenter som sträcker sig från havets strandlinje ut mot djup på i genomsnitt 130 meter där kontinentalbranten tar vid.
Djuphav kallas havets djupare delar, främst de som ligger under kontinentalsockelns yttre gräns, från cirka 200 meters och ned till 11 000 meter.


Vem lever här?
Långt ute, i de stora öppna havsvidderna finns inte mycket näring. Därför produceras det inte så mycket växtplankton. Dessa delar av oceanerna kan liknas vid vidsträckta öknar med enstaka oaser av öar och atoller. Eftersom dessa havsvidderna inte sjuder av plankton och fisk är även större djur sällsynta. Långt nere i djuphaven finns desto fler märkliga djurformer, särskilt i närheten av varma undervattenskällor. Längs vissa av oceanernas kuster finns högproduktiva områden med så kallad kustnära uppvällning. Här myllrar havet av liv.


Vad händer här?
På ytan ser vi de stora fartygen som transporterar gods från en kontinent till en annan. Vi kan också stöta på fartyg som är ute för att kartlägga havsbottnarna, eller borrar ner genom sediment och berggrund för att studera Jordens historia. Havsbottnarna rymmer också stora naturrikedomar i form av bland annat olja, metaller och metan.
Oceanernas vattenmassa binder enorma mängder koldioxid från atmosfären. Dock har det visat sig att för mycket koldioxid leder till en försurning av havsvattnet. Havens till synes rena ytvatten innehåller även mängder med flytande plastskräp. Numer hittar vi plast i magarna på många havsfåglar och fiskar.

 

 

Berörda forskningsområden

Mer från Lunds universitet