lu.se

Havsportalen

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Till Havs

När vi kommer bort från kusten är vi ”till havs”.

Till Havs – vad får det uttrycket dig att tänka på? Färjetrafik till andra länder, Estonia-katastrofen, fiske efter torsk, gamla segelfartyg, oljeplattformar eller kanske sedimentarkiv!?

Det öppna havet runt Sverige kan delas in i bassänger som skiljs åt av trösklar med lägre djup. I bassängernas djuphålor har finkornigt material som lera och silt samt rester av växter och djur ansamlats under årtusenden. För forskarna utgör sedimentlagren nu ett historiskt arkiv. Kanske kan vi snart borra oss ner hundratusentals år till tiden före den senaste istiden!

Utsjöbankar med sitt rika fågelliv och Öresund där torsken får växa sig stor är två andra speciella miljöer inom Sveriges havsområde. Bortom Sveriges gränser breder de stora världshaven ut sig.

 

                                                                                                               

ÖSTERSJÖNS DJUPOMRÅDEN

Klicka för att förstora

HAVSOMRÅDEN och dess skillnader i SALTHALT