lu.se

Havsportalen

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Reningsteknik vatten

Stora insatser har gjorts genom åren för att förbättra reningen av avloppsvatten och andra vattenburna utsläpp. Mer kunskap om processer och strategier behövs dock för att ytterligare minska utförseln av näring och av skadliga, svårnedbrytbara ämnen till havet. En väg är att så långt möjligt avskilja föroreningar redan vid källan. Forskning och expertis vid Lunds universitet innefattar:

  • Via matematisk modellering och simulering ta fram strategier för att optimera avloppsreningsverk.
  • Simulera hela systemet från källan till recipienten och vad som händer i recipienten.
  • Avskiljning av svårnedbrytbara ämnen.
  • Att bryta ned det svårnedbrytbara