lu.se

Havsportalen

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Liv i och vid havet

I och vid havet finns en mångfald av landskap och växt- och djursamhällen. Hur använder sig dessa organismer av sin omgivning, hur orienterar de sig, hur reagerar de på hot som exploatering, övergödning och global uppvärmning? Forskning och expertis vid Lunds universitet innefattar:

 • Delfiners ekolokalisering.
 • Flygrutter hos migrerande fåglar.
 • Olika aspekter på de havslevande fåglarnas uppträdande och ekologi.
 • Undersökning av synförmågan hos marina och maritima djur, såsom sjöfågel, fisk, kräftdjur, bläckfiskar m.fl.
 • Synsinnets roll i marina miljöer, från ytan till djuphavet.
 • Sjöars och kusthavs trofiska interaktioner.
 • Hur torsken kan komma att reagerar på förändringar i sin miljö.
 • Den atlantiska torskens populationsdynamik: populationsgenetik, småskalig migration och möjliga reproduktionshinder.
 • Ekologi inom marina plankton.
 • Skadliga algblomningar.
 • Ekologiska förklaringar till vertikala dygnsförflyttningar hos dinoflagellatalger.
 • Fysiska och biologiska spridningsbarriärer för invasiva blombildande mikroalger.