lu.se

Havsportalen

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Klimatpåverkan kust och hav

En ökning av jordens medeltemperatur förväntas bl.a. höja havens medelvattennivåer. Här anses det för svenska förhållanden handla om en havsnivåändring på mellan 0,7 och 1,5 meter över perioden 1990-2100, där 1 meter är den siffra som svenska myndigheter idag använder som riktmärke för kommunernas långtidsplanering. Hur detta slår lokalt beror på landhöjningen, som är störst i norra Sverige, där den uppgår till nära 10 mm/år, och minst i södra Sverige med knappt 0.5 mm/år.

Strategier kommer krävas för åtgärder och anpassning som berör bland annat erosion, översvämningar och biodiversitet. Med ett förändrat klimat blir Sverige både varmare och blötare. Havsvattnet blir därmed varmare och mer utsötat vilket kommer påverka växt- och djurliv. Forskning och expertis vid Lunds universitet innefattar:

  • Förvaltning av kuster och kustlandskap i förhållande till klimatförändringarna
  • Kustmorfologi, erosion och översvämningsrisker för olika klimatscenarier
  • Extremvärdesstatistik för vågor och strömmar i havs- och kustmiljöer
  • Strategier för förvaltning av avrinningsområden med hänsyn till miljömässiga och politiska aspekter
  • Näringsämnesförhållanden i havsmiljöer i relation till klimatförändringarna

   

  Se mer under Sårbarhet och Risk, Miljö- och Klimatrekonstruktioner och Liv i och vid havet.

  Relaterad information och Deltagare