lu.se

Havsportalen

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Forskningsområden

Den forskning som finns vid Lunds och som har anknytning till havet kan delas in i elva tematiska områden. Inom varje område bedrivs forskning inom flera ämnesområden och discipliner och i både större och mindre program och projekt. På undersidorna finns beskrivningar av forskningen inom varje område och länkar till större forskningsprogram.

 • Hållbar utveckling i kustzonen
 • Reningsteknik
 • Samband Land - Hav
 • Klimatpåverkan
 • Miljöförändringar i havet
 • Miljö- och klimatrekonstruktion
 • Kartering och övervakning
 • Sårbarhet och risk
 • Fiskeriförvaltning
 • Liv i och vid havet 
 • Havets historia