lu.se

Havsportalen

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Service Management och tjänstevetenskap

Webbsida

Kontaktpersoner

Allmän beskrivning

Tjänstevetenskap, på engelska Service Studies, är ett tvärvetenskapligt forskningsområde vid Institutionen för Service Management. Vi fokuserar på tjänster ur ett hållbart, ekonomiskt, kulturellt och socialt perspektiv och rör oss mellan offentlig och privat tjänsteproduktion.
Våra områden omfattar välfärdsforskning, interaktionsforskning, processorientering, innovation, hållbarhetsfrågor, människonära tjänster, samverkansprocesser och tjänsters professionalisering.  Forskningen är tätt kopplad till institutionens utbildningsprogram och inkluderar företeelser som turism, detaljhandel, hälsa, logistik, livsmedel samt logistik.

Läs mer om vår forskning

Service management och tjänstevetenskap

Adress
Campus Helsingborg
Box 882
251 08 Helsingborg
Telefon
042-35 66 20
Fax
042-35 66 60
Organisatorisk tillhörighet
LU, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för Service management och tjänstevetenskap