lu.se

Havsportalen

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Elektrisk mätteknik

Kontaktpersoner

Allmän beskrivning

Forskningen vid Elektrisk mätteknik kan grovt delas in i tre kategorier

Ultraljud

Nanobioteknologi och "Lab-on-a-chip"

Smarthand

och huvuddelen av arbetet utförs i nära samarbete med medicinska avdelningar vid Lunds universitet och universitetssjukhusen i Lund och Malmö.

Ultraljudsforskningen är ämnesöverskridande, och fokuserar på utveckningen av icke-invasiva ultraljudsmetoder för arteriella tillståndsbedömningar, blodflödesmätningar, mikrobubblor som sensorer för funktionell och molekylär ultraljudsavbildning liksom ett system för visualisering och kommunikatione med delfiner.

Ultraljudsgruppen

Adress
Box 118
221 00 Lund

Telefon
+46 46 222 7526

Fax
+46 46 222 4527

Organisatorisk tillhörighet
LU, LTH, Institutionen för elektrisk mätteknik