lu.se

Havsportalen

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Deltagare

Till vänster ser du de avdelningar, institutioner och andra som är med i Havsportalen.

Deltagarna i Havsportalen arbetar alla i större eller mindre utsträckning med havsrelaterade frågor. Naturligtvis beskriver deltagarna själva bäst vad de arbetar med, så läs på sidorna till vänster!

Söker du något speciellt som du inte hittar, kontakta oss!

De institutioner, avdelningar och motsvarande som räknas upp till vänster bildar tillsammans Havsportalen. Vill du ha kontakt med någon, och du vet vem, är det enklast att ta kontakt direkt. Du hittar kontaktuppgifter om du klickar på länkarna till vänster.

Har du en havsrelaterad frågeställning, men inte vet riktigt vem som är bäst att kontakta (kanske det är flera!), kontaktar du havsportalen@lth.se så får du hjälp.

Följande grupper och/eller individer är med i Havsportalen:

Lunds tekniska högskola
Ultraljudsgruppen vid elektrisk mätteknik
Teknisk geologi
Industriell elektroteknik & automation (iea)
Teknisk Vattenresurslära TVRL
Vatten- och avloppsteknik
Bioteknik
Brandteknik och Riskhantering

Naturvetenskapliga fakulteten
Akvatisk ekologi
Centre for Animal Movement Research (CAnMove)
Biodiversitet och bevarandevetenskap: Fåglar i marin miljö
Evoutionär ekologi: Lund Vision Group
Kvartärgeologi
Naturgeografi och ekosystemvetenskap

Juridiska fakulteten
Miljörätt

Humanistiska fakulteten
Institutionen för arkeologi och antikens historia

Samhällsvetenskapliga fakulteten                                                                                             Institutionen för Service Management (ism)

AgriFood Economics Centre

The International Institute for Industrial and Environmental Economics (iiiee)