lunduniversity.lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Havsportalen

Välkommen till Havsportalen!

Vi vill här samla och presentera all havsrelaterad verksamhet som finns vid Lunds Tekniska Högskola (LTH) och Lunds universitet (LU). Havsportalen samlar deltagare från ett tjugotal grupper/institutioner inom Lunds universitet.

Hitta din forskare i Expertlistan! Se vem som vet vad i havsrelaterade frågor.

Vår forskning presenterar vi under tolv tematiska områden. Vill du sen veta mer om varför vi behöver forska om havet och havsanknutna verksamheter kan du läsa om vattnets väg från Land till Hav, om verksamheter och natur vid kusten och i havet, kort sagt – du kan läsa Om Havet.

Läs mer om hur Havsportalen startade, om vår vision och kontakter under rubriken Om Havsportalen ovan eller se vad som är aktuellt just nu.