Video till din undervisning

Stöd för video i undervisningen

Video kan användas för en mängd olika syften, exempelvis för att ersätta föreläsningar, stödja problemlösning, överbrygga problem med handhavande av programvara och för att komplettera och fördjupa kursernas innehåll. Rätt utformat kan video hjälpa till att lösa pedagogiska problem samt öka studenternas aktivitet och motivation. 

Om du vill ha hjälp med att göra video, tag kontakt med Jonas Månsson eller Per Warfvinge

Innan du börjar

Fundera igenom noga:

  • Vilket är det pedagogiska problem du vill lösa?
  • Vilken är din pedagogiska idé med att använda video?
  • Hur ska video integreras med andra komponenter i kursen?

System för skärminspelning

För att spela in din datorskärm (presentation, beräkningsprogram) rekommenderas:

  • Camtasia. För Windows och Mac, licenskostnad cirka 3000 kronor, näst intill industristandard, god tillgång på instruktionsfilmer.
  • Screenflow. För Mac, licenskostnad cirka 1000 kronor, lätt att använda. 
  • Screencast-o-matic. Online, pro-version kostar $16.
  • LU Play. Online och gratis inom LU, begränsade editeringsmöjligheter, stöd för quizzar. Bra som arkiv.

Om du vill ha med handskrift i din video, så behöver man en skrivplatta eller iPad Pro och en del ytterligare programvara.

Videostudion

Avdelningen för Högskolepedagogisk Utveckling (AHU) har en videostudio där du kan spela in dig själv framför greenscreen, samtidigt som du läser ditt manus från en teleprompter. Inspelningsprocessen är väldigt snabb och smidig, och resulterar i ett videoklipp som du antingen kan använda fristående eller enkelt foga ihop med annat material i exempelvis Camptasia eller Screenflow. Kontaktperson på AHU är Staffan Lindström.

Utrustning på Genombrottet (Studiecentrum)

Senast i mars 2018 kommer Genombrottet att tillhandahålla:

  • Dator med programvaran Camtasia
  • En riktigt bra mikrofon
  • iPad Pro för att spela in handskrift

Publicering på Youtube

Om man vill publicera filmer på Youtube behövs en kanal. Inom LU finns ett beslut om att Youtube-kanaler på fakultetsnivå ska namnges xxxx_LTH, där xxxx tydligt ska indikera vem som är avsändare. Läs beslutet här.

Artiklar att läsa

 

 

 

Sidansvarig: roy.andersson@cs.lth.se | 2018-03-28