lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Proceedings

LU:s femte högskolepedagogiska utvecklingskonferens, 26 november 2015


Presentationer:

C. Aili:
Argumentativa kursutvärderingsmodeller – bättre grund för kursutveckling och samtidigt träning i studenternas generiska förmågor

E. Bjarnason, M. Borg, B. Lindvall:
Supervising for Independence – A Case Study of Master Science Projects in Higher Education

E. Erlanson, J. Helgason, P. Henning:
Den litteraturvetenskapliga nätundervisningens problem och möjligheter – rapport från ett kursutvecklingsprojekt

H. Sternberg, J. Baalsrud-Hauge:
Does competition with monetary prize improve student learning? – An exploratory study on extrinsic motivation

F. Bengtsson, M. Granmo, C. Krebs:
International collaboration on blended learning in the medical education – flexible multimedia modules for collaboration and increased student performance

C. Rowa:
Universell design för lärande

S. Pelger, S. Santesson:
Möjligheter och utmaningar med ämnesintegrerad kommunikationsträning

A. Ahlberg:
Transparent examination i forskarutbildningen

M. Ljungqvist:
Nya perspektiv på genomströmning i nätbaserade utbildningar

L. M. Svensson:
Hur kan vi använda TBL i vår undervisning?

K. Göransson:
Att arbeta med internationella och tvärkulturella perspektiv genom fallövningar

S. Iten, L. Örnberg:
The Hidden Role of the Administration: Building a home in international and interdisciplinary programmes

K. Nilsson, M. Wallin:
Att inkorporera etikundervisning i kurser som tidigare inte förknippats med etikfrågeställningar

B. Badersten, T. Olsson:
Autentisk bedömning av pedagogisk skicklighet

M. Lahtinen, B. Weaver:
Educating for a digital future – Walking three roads simultaneously: one analog and two digital

E. Trolle Önnerfors:
Videoföreläsningar på juristprogrammet – erfarenheter och reflektioner

M. Höst, M. Hell:
Erfarenheter från tvärvetenskapliga projektgrupper

O. Holmström:
Att genomföra ett självständigt arbete vid Lunds universitet – studenters perspektiv

J. Fredriksson, L. Karlsson, F. Norlin, B. A. Söderström, C. Ojeda, K. Cherfils-Karlsson, M. Sörensson, E. Gersbro-Bülow:
Framtidens ingenjör – Ett innovativt sätt att välkomna nya studenter

K. Lundin:
Att agera kritisk vän i ett lärarlag – jakten på en didaktisk dimension

J. Rodrigues:
Student Adjustable Learning Objectives that Trigger Motivation for Deep Learning

C. Wingren:
Vart tog den glada, kreativa och innovative forskaren vägen som vi skulle utbilda?

J. Bergqvist, K. Mårtensson:
Att formulera skriftliga betygskriterier – Bedömarkompetens och att sätta praxis på pränt

J. Bergqvist, K. Mårtensson, S. Santesson:
Att införa skriftliga betygskriterier – en pedagogisk satsning vid Humanistiska och teologiska fakulteterna vid Lunds universitet

 

Roundtable:

A. Svingstedt, U. Westrup:
Utformningen av uppgifter för studenters självreflektion

F. Bauer, H. Svensson:
Mål, medel och modeller för forskningsseminarier

N. Tojo, B. Kiss:
Interdisciplinary education for students from diverse background – how can we further enhance our capacity? 

D. Black-Schaffer:
Discussions with the keynote speaker (ingen text till denna session)

C. Lekebjer, V. Arvidsson, Ä. Hildebrand, Lindqvist, T. Linné, M. Novén, J. Pobiega:
Normkritisk pedagogik – Samtal om normer och förändringsmöjligheter i högre utbildning

M. Cimbritz, S. Ericsson:
Begreppens betydelse – om facktermer i populärvetenskapliga texter och betydelsen för ett svenskt vetenskapsspråk 

N. Gustafson:
Kamratbedömning av uppsatstexter i responsgrupper

 

Podcastsession:

J. Ström, K. Åström, T. Akenine-Möller:
Immerse Linear Algebra – The world’s first linear algebra book with interactive figures

M. Granmo, F. Bengtsson, C. Sjöberg:
Det medicinska latinet i en digital kontext – tradition och förnyelse påläkarprogrammet i Lund 

M. Hell, S. Norrman, P. Eriksson, A. Åberg, A. Norberg, P. Ödling:
Lund som examinator av MOOCs i svensk glesbygd

Utvecklingskonferens 15

LU:s femte högskolepedagogiska utvecklingskonferens
26 november 2015 på LTH

Konferensposter (pdf)

Inbjudan (pdf)

Program (pdf)

Tidtabell

1 APRIL
Inbjudan att lämna in förslag till bidrag börjar skickas ut (pdf)

1 SEPTEMBER
Anmälan öppnar (Inbjudan.pdf)

TOR 10 SEPTEMBER
Sista dag att lämna förslag till bidrag (max 400 ord)

LÖR 26 SEPTEMBER
Besked om bidrag accepteras

MÅN 26 OKTOBER
Sista dag för slutlig fulltext av accepterade bidrag (1500-3000 ord för presentationer och 1000-2000 ord för rundabordsdiskussioner och podcasts)

TIS 10 NOVEMBER
Sista dag för anmälan (Inbjudan.pdf)

TOR 26 NOVEMBER
Konferens!