lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Konferensavgift

Deltagare från Lunds universitet:
Ingen avgift, men det finns ett maxtal på antal deltagare. Utbildningsnämnden vid Lunds universitet står för konferensavgiften.

Externa deltagare:
600 kronor per deltagare inkluderande proceedings, fika och lunch.

Avgiften för externa deltagare sätts in på pg. 15650-5. Ange kostnadsställe 107991 samt ”Utvecklingskonferens 15”. Alla kostnader ovan är exklusive moms och då statliga verksamheter inte betalar moms så är det de kostnaderna som gäller för alla deltagare därifrån. Deltagare från icke-statliga verksamheter skall alltså även lägga på moms (25%) på konferensavgiften.