lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Swednets årskonferens 2011

 

programsidan finns keynote mm utlagt.

 

Swednets årskonferens 2011 arrangeras gemensamt av Lunds universitets tre högskolepedagogiska utvecklingsenheter CED, Genombrottet LTH och MedCUL.

Swednet är ett svenskt nätverk för pedagogisk utveckling inom högre utbildning som arbetar med att synliggöra, sprida och stimulera pedagogiskt utvecklingsarbete inom universitet och högskola både nationellt och internationellt.

Läs mer om Swednet här!

Swednets årskonferens

4-6 Maj 2011 i Lund

Tidtabell

1 FEBRUARI
Inbjudan och Call for paper börjar skickas ut (pdf)
Anmälan öppnar

15 MARS
Sista dag att lämna förslag till bidrag (max 300 ord)

31 MARS
Besked om bidrag accepteras

15 APRIL
Sista dag för anmälan till ordinarie konferensavgift

   Program och karta (pdf)

30 APRIL
Sista dag för efteranmälan (till högre konferensavgift)

4-6 Maj
Konferens i Lund!