lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Proceedings

Detaljerat program (slutligt, version 2009-11-20)

 

1. PLENUMSESSIONER

Öppningssession:

Huvudtalarsession:

Avslutningssession:

 

2. PARALLELLA SESSIONER

Parallella sessioner 1:

Parallella sessioner 2:

Parallella sessioner 3:

 

3. RUNDABORDSSESSION

Den 2:a Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar

2-3 December 2009 på LTH

Proceedings framsida