lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Genuspsykologiska aspekter i undervisningen – kvinnor, män och teknik

För att upprätthålla högsta möjliga kvalitet måste LTH rekrytera de bästa studenterna och dessutom stödja dem i deras studier på bästa sätt. På grund av att LTH traditionellt mest rekryterar manliga studenter och har en överrepresentation av manliga lärare finns det skäl att utforska genusaspekterna i den undervisning vi genomför och den studiemiljö vi tillsammans skapar. Som en del i LTHs satsning att bli känd som en högskola som satsar långsiktigt och systematiskt på pedagogisk utveckling erbjuder vi kursen Genuspsykologiska aspekter i undervisningen – kvinnor, män och teknik.

Under kursen ges kursdeltagarna förutsättningar att utveckla ett könsmedvetet förhållningssätt i det egna arbetet som lärare. Med utgångspunkt i ett psykologiskt perspektiv ges bl.a. grundläggande kunskaper om kvinnors och mäns utveckling. Dessutom diskuteras kulturella, sociala och psykologiska faktorers betydelse för hur kvinnor och män behandlas under studier och i arbetsliv samt hur stress och hälsa är relaterat till kön.

Kursens centrala del är ett projekt där deltagarna får möjlighet utforska den egna undervisningen. Projektet stöds med föreläsningar och kurslitteratur där centrala begrepp, teorier, och aktuell forskning presenteras.

Kursupplägg
Kursen startar med ett internat (utan övernattning) och fortsätter sedan med ett antal schemalagda träffar (se separat schema). Utöver träffarna tillkommer eget arbete. Kursens centrala del är ett projekt där deltagarna får möjlighet utforska den egna undervisningen. Projektet stöds med föreläsningar och kurslitteratur där centrala begrepp, teorier, och aktuell forskning presenteras. För att få godkänt på kursen krävs deltagande i startdagarna och i merparten av seminarierna, samt godkänt och avrapporterat projekt.

Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs normalt examen på grundnivå.

Omfattning
Kursen motsvarar tre veckors arbete och räknas som tre veckors behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning.

Kursgivare
Kursgivare för kursen är LTHs jämställdhetsgrupp, kontaktperson Bodil Ryderheim (kontaktuppgifter finns under upplysningar till höger).

Kursledare

Anmälan

 

 

 

Schema HT2015

Kursens schemalagda träffar:

Dagsinternat: 26 och 27 augusti
Tor 24 sep 13.15 - 16.00
Tor 1 okt 13.15 - 16.00
Tis 20 okt 13.15 - 16.00
Tis 3 nov 13.15 - 16.00
Tor 26 nov 13.15 - 16.00
Tis 15 dec 09.00 – 16:00 (avslutning)

Plats: Meddelas de antagna.

Upplysningar

Kursgivare för kursen är LTHs jämställdhetsgrupp.

Allmänna upplysningar lämnas av Bodil Ryderheim, tel 046/222 89 23, Bodil.Ryderheim@kansli.lth.se.

För mer kursspecifika frågor hänvisas till kursledarna (se nedan).