lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Kurser av andra kursgivare

På denna sida länkas till behörighestgivande högskolepedagogiska kurser öppna för LTH-lärare som ges av andra kursgivare än Genombrottet.

Aktuella kurser:

          Kursen erbjuder anställda vid LTH att med stöd från kursledning och övriga kursdeltagare utforska
          hur kultur, normer och makt påverkar relationer i organisationer, både i allmänhet och mer
          specifikt på LTH.

 
          Kursen ges av LTHs jämställdhetsgrupp i samarbete med Genombrottet.
          OBS! Anmälningsinfo finns på kurshemsidan.

Aktuella ansökningsdatum finns på kursöversiktssidan.

 

Övriga externa kurser:

Det finns möjlighet att gå även andra kurser både inom och utom Lunds universitet, men normalfallet är då att kursdeltagarens institutionen står för kurskostnaden. Undantaget är om någon vill följa en kurs vars motsvarighet inte finns i Genombrottets kursutbud, då finns möjligheten att Genombrottet står för kurskostnaden istället. Kontakta då Roy.Andersson@cs.lth.se i förväg för att diskutera möjligheten.