lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Workshop - Den pedagogiska portföljen

Workshop – Den pedagogiska portföljen är en valbar kurs inom den behörighetsgivande högskolepedagogiska utbildningen vid LTH. Att presentera och bedöma pedagogiska meriter med hjälp av en pedagogisk portfölj är en etablerad och genom forskning väl utvärderad metod. I den pedagogiska portföljen belyser och beskriver läraren sin kompetens framför allt genom en kritiskt reflekterande analys av exempel hämtade från den egna praktiken. Att skriva en pedagogisk portfölj bör vara en fortlöpande och integrerad del av arbetet som universitetslärare. På så sätt kommer portföljen att bli ett levande dokument som i hög grad bidrar till den professionella pedagogiska utvecklingen.

Denna workshop ges som stöd för lärare som vill utveckla sin förmåga att reflektera över sin pedagogiska gärning i utvecklings- och/eller meriteringssyfte.

Kursupplägg
Kursen stödjer erfarenhetsutbyte mellan deltagarna i form av diskussioner och reflektioner och baseras på material från relevant forskning. Kursen består av glest schemalagda halvdagsträffar under terminen med enskilt skriv- och återkopplingsarbete mellan kursträffarna.

Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs normalt examen på grundnivå. Dessutom krävs att man tidigare genomgått någon högskolepedagogisk översiktskurs eller motsvarande.

Omfattning
Kursen motsvarar 1 veckas arbete.

Kursledare
Anders Ahlberg, Anders.Ahlberg@lth.lu.se, docent i berggrundsgeologi, universitetslektor och pedagogisk konsult vid Genombrottet/LTH.
 

Anmälan

Anmälan stängs 31 oktober 2018

Anmäl dig här

Schema HT2018

Fre 9/11 kl 13-16
Tis 20/11 kl 13-16
Ons 12/12 kl 13-16

Därtill erbjuds en extra träff efter jul vid kursstarten.

Sal meddelas de antagna.

Upplysningar

Lämnas av kursledarna (se nedan)