Videoanvändning i undervisningen och forskningskommunikation

Videoanvändning i undervisningen är en valbar kurs inom den behörighetsgivande högskolepedagogiska utbildningen vid LTH. Kursen vänder sig till lärare som vill utveckla sin kunskap i hur video kan användas för att främja studentens lärande samt i forskningskommunikation. Kursens huvudsakliga syfte är att deltagarna utifrån en pedagogisk problemställning i den egna undervisningen och/eller vetenskapliga verksamhet ska resonera kring, planera och utveckla videomaterial som adresserar den aktuella problemställningen. Planeringen och utvecklingen av detta material utförs i form av ett projektarbete. Deltagarna får under kursens gång också tillfälle att orientera sig i aktuell forskning på området, samt möjlighet att diskutera sitt projekt med kollegor.    

Kursupplägg
Kursen består av ett antal schemalagda träffar samt ett eget, eller i par, utfört projektarbete. De schemalagda träffarna är uppdelade i ett inledande uppstartsmöte, fyra mellanliggande kursträffar, samt en avslutande samling med presentation av projektarbetet. Inför de mellanliggande träffarna förväntas deltagarna läsa utvalda vetenskapliga artiklar. Kursen ges på svenska alternativt engelska beroende på deltagarnas önskemål.

Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs normalt examen på grundnivå. Dessutom krävs att man tidigare genomgått någon högskolepedagogisk översiktskurs eller motsvarande. Företräde ges till undervisande personal vid LTH. Övriga lärare är välkomna i mån av plats. 

Omfattning
Den totala omfattningen av kursen motsvarar 3 veckors arbete. Av dessa ska utvecklingsprojektet omfatta cirka 2 veckor. För godkänt på kursen krävs närvaro vid uppstartsmötet, minst två mellanliggande kursträffar, samt den avslutande presentationen av utvecklingsprojektet.

 • Kursplan
 • Syllabus (in English)

Kursledare

Anmälan

Anmäl dig här:

(Anmälan stängs 2019-01-18)

Schema våren 2019

 • Tisdag 29/1, kl. 13.00-15.00
  Kursintroduktion och uppstart   
 • Tisdagar 12/2, 26/2, 9/4 och 7/5, kl. 13.00-15.00
  Mellanliggande träffar
 • Tisdag 4/6, kl. 13.00-15.00
  Kursavslutning med redovisning av projektarbete

Plats meddelas de antagna

Upplysningar

Lämnas av kursledarna (se nedan)

Sidansvarig: roy.andersson@cs.lth.se | 2019-01-14