Den goda föreläsningen

Den goda föreläsningen är en valbar kurs inom den behörighetsgivande högskolepedagogiska utbildningen vid LU. Kursen riktar sig främst till lärare med föreläsningserfarenhet och helst skall deltagarna också ha egna föreläsningar under den tid som kursen går. Vid fler sökande än platser på kursen prioriteras dessa personer. Övriga lärare är välkomna i mån av plats.

En stor del av undervisningen vid universitetet bedrivs i form av föreläsningar, en form med både för- och nackdelar. Kursen behandlar några av dessa. Vidare tar kursen upp ett antal konkreta metoder för hur föreläsningar kan genomföras och utvärderas. Syftet är att deltagarna efter kursen skall ha fördjupat sin förståelse kring föreläsningen som undervisningsform och dessutom praktiskt arbetat med att utveckla sina egna föreläsningar.

Kursupplägg
Kursen har ett antal schemalagda träffar (se sep schema) med en blandning av lärarledd undervisning, deltagar­undervisning och diskussioner. Vidare tillkommer auskultationsarbete, förberedelse av deltagar­undervisning och inspelningsuppgift i grupp mellan kursträffarna. För möjlighet till godkänt på kursen krävs 80 % närvaro vid schemalagda tillfällen.

Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs normalt examen på grundnivå. Dessutom rekommenderas att man tidigare genomgått någon högskolepedagogisk översiktskurs eller motsvarande.

Omfattning
Kursen motsvarar 2 veckors arbete. För dem som vill fullgöra en prestation om 3 veckor tillkommer en skriftlig uppgift, där man redovisar en pedagogisk reflektion grundad på egen undervisningserfarenhet. Innehåll och utformning avtalas i särskild ordning med kursledarna.


 
Kursledare

Anmälan

Kursen ges både vår och höst för deltagare från hela Lunds universitet.

Sista anmälningsdag för kurstillfället HT 2019 är 15 september 2019. Anmälningar från LTH-lärare kommer att prioriteras i anmälningsordning.

HT 2019 anmäl dig här:
(Anmälan stängs 2019-09-15)

Övriga lärare anmäler sig via sin fakultet. Se anmälningsförfarandet här.

Schema HT2019

Kursens schemalagda träffar:

Må 30 sep kl 13.15-17
On 2 okt kl 13.15-17
Må 4 nov kl 13.15-17
On 6 nov kl 13.15-17
Må 11 nov kl 13.15-17 (MNO-huset)
On 11 dec kl 13.15-17

Plats: SC:Brunnen på andra våningen i Studiecentrum om inget annat anges.

Schema VT2019

Kursens schemalagda träffar:

On 13/3 kl 13.15-17
To 14/3 kl 13.15-17
On 10/4 kl 13.15-17
To 11/4 kl 13.15-17
To 25/4 kl 13.15-17 (MNO-huset)
On 22/5 kl 13.15-17

Plats: SC:Brunnen på andra våningen i Studiecentrum

Upplysningar

Lämnas av kursledarna (se nedan)

Sidansvarig: roy.andersson@cs.lth.se | 2018-10-23