lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Genombrottets kursutbud

1. Genombrottets ordinarie kursutbud
Ansökan
Kursstart
Högskolepedagogiska översiktskurser:
Högskolepedagogisk introduktionskurs (3v)
15 april 2018
04 nov 2018
14 maj 2018
3 dec 2018
Introduction to Teaching and Learning in
Higher Education (in English, 3v)
*
Febr 11 2018
Sept 30 2018
March 12 2018
Oct 29 2018
Högskolepedagogisk inspirationskurs (in English, 3v)
9 feb 2018
27 feb 2018
Högskolepedagogisk kurs för adjungerade lärare (1v)
15 nov 2017
Högskolepedagogiska specialområdeskurser:
Akademisk hederlighet: Studenter bortom plagiat (2v)
Nedlagd
Communicating Science (in English, 3v/1v)**
Feb 26 2018
Mar 19 2018
Den goda föreläsningen (2 el 3v)
26 aug 2018
10 sept 2018
Handledning i teori och praktik (2v)
2 jan 2018
10 jan 2018
Projektbaserad kollegiekurs (2v)
På begäran
Readership Course (in English, 3v)***
Jan 26 2018
Feb 5 2018
Supporting Learning through Digital Resources (in English, 3v)
Not planned this year
Högskolepedagogiska fördjupningskurser:
Examination (3v)
25 jan 2017
1 febr 2017
Workshop - Den pedagogiska portföljen (1v)
1 nov 2017
9 nov 2017
Ämnesdidaktik (3v)
4 jan 2016
14 jan 2016
2. Kurser av andra kursgivare
Ansökan
Kursstart
Genuspsykologiska aspekter i undervisningen – kvinnor, män och teknik (3v)
30 jun 2015
26 aug 2015
 
*) Motsvarar kursen Högskolepedagogisk introduktionskurs men ges på engelska.
**) Genombrottet administrerar kursen på uppdrag av LTH. Kursen är på 3v, varav 1v räknas som BHU.
***) Genombrottet administrerar kursen på uppdrag av LTH.
 

Information om kurserna:

  • Allmänna upplysningar (t ex rörande ansökningsförfarande) lämnas av Lisbeth Tempte, tel 046-222 31 22, Lisbeth.Tempte@lth.lu.se 
  • För mer kursspecifika frågor hänvisas till kontaktperson på respektive kurs (se kurssidorna)
  • För eventuella urvalsprinciper hänvisas till respektive kurssida