lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Genombrottet

Genombrottet är LTHs gemensamma pedagogiska stöd- och utvecklingsenhet. Verksamheten baseras på Boyers teorier om ”Scholarship of teaching” och omfattar bland annat behörighetsgivande högskolepedagogisk fortbildning för LTHs anställda, pedagogisk konsultverksamhet, högskolepedagogisk forskning och pedagogisk meritvärdering.

Pedagogiska kurser

I våra högskolepedagogiska kurser får kursdeltagarna möjlighet att reflektera kring sin egen undervisning och arbeta med projekt som är direkt relaterade till den egna undervisningspraktiken. Dessa projekt genomförs på ett vetenskapligt sätt och ska referera till litteratur i området samt vara granskade av en kollega. Ett syfte med dessa kurser är att främja vetenskapliga samtal om undervisning och lärande med fokus på lärarnas egna undervisningserfarenhet. Som ytterligare ett sätt att främja spridningen av pedagogisk utveckling vid LTH finns projekten tillgängliga för alla kursdeltagare.

Högskolepedagogiska projektrapporter

Högskolepedagogisk kompetensutveckling och kursutbud

 

Pedagogisk akademi

LTH inbjuder sina lärare (ej doktorander) att ansöka om att få sina pedagogiska meriter bedömda och bli antagna till LTHs Pedagogiska Akademi. Alla antagna lärare erhåller den pedagogiska kompetensgraden Excellent Teaching Practitioner (ETP) och en omedelbar löneökning. Dessutom erhåller de institutioner där dessa lärare verkar en ökad tilldelning.

Läs mer om LTHs Pedagogiska Akademi

 

Forskning om undervisning och lärande

Genombrottet har dels en egen forskningsöverbyggnad inom sitt verksamhetsområde, dels stöttar och uppmuntrar de LTH-lärare som forskar på sin egen och kollegers undervisning utifrån utvecklingsinriktade motiv.

Här hittar du Genombrottets forskningspublikationer

 

Pedagogisk inspirationskonferens

LTHs Pedagogiska Inspirationskonferens är en regelbunden konferens för att öka möjligheterna till samverkan och till utbyte av pedagogiska erfarenheter lärare emellan. Konferensen har funnits sedan 2003 och arrangeras av Genombrottet, LTHs pedagogiska stöd- och utvecklingsenhet.

Läs mer om LTHs Pedagogiska Inspirationskonferens

 

Nyhetsblad och rapporter

Genombrottet ger regelbundet ut nyhetsbladet Lärande i LTH, där många av artiklarna är skrivna av lärare, samt en rapportserie tillsammans med Engineering Education.

Här hittar du vårt nyhetsblad Lärande i LTH

Här hittar du vår rapportserie

 

Konsultstöd

Att ge pedagogiskt konsultstöd är en av Genombrottets huvudverksamheter. I budgeten finns avsatt medel för att kunna ge fritt konsultstöd i pedagogiska frågor till dem som önskar, dvs till enskilda lärare, lärarlag, institutioner, utbildningsnämnder, ledning, osv.

Hela konsultverksamheten baseras på förfrågningar från den eller de som önskar konsultstöd och vi tar emot alla konsultförfrågningar och i varje enskilt fall kommer vi överens om en rimlig omfattning på konsultstödet med avseende på vilket stöd som önskas och vilket utrymme vi har i verksamheten just då ekonomiskt och personellt.

Har du en idé? Vi är öppna för alla förslag.

Välkommen att kontakta vem som helst av oss, se Genombrottets personalsida.

 

Utvärdering

Genombrottet genomför eller hjälper till att planera kompletterande utvärderingar utöver LTHs fakultetsgemensamma utvärderingssystem, t ex utvärderingar med fokusgrupper.

Har du en idé? Vi är öppna för alla förslag.

Välkommen att kontakta vem som helst av oss, se Genombrottets personalsida.

 

 

Aktuellt

Seminarier mm på LTH hösten 2017

Integrating Communication into Engineering Education
Lecture: 24 October 10:30–12, E:1406
Workshop: 24 October 13:15–16
   workshop signup HERE

Kursen Sceniskt framförande i föreläsningar (anmälan senast 31 maj 2017)

Tillämpad universitetspedagogik för övningsledare, 7 november 2017

Brown Bag Seminars i Pepparholm, Studiecentrum

19 september 2017 kl 12.15–13.00
Rösten: Föreläsarens grundläggande verktyg
Inger Ohlén
https://www.ingerohlen.se/

Workshop: Rösten
Inger Ohlén
3 oktober 2016 kl 13.15–17.00
Platser: 16
Anmäl dig här

Tidigare seminarier

28 mars 2017 kl 12.15-13.00
The case method: teaching with live cases
Joakim Kembro
Get presentation slides here

28 April 2017, 12:15–13:00
The MOOC: Writing in English at University
(see the course here)
Satu Manninen, Ellen Turner, and 
Cecilia Wadsö Lecaros

Tillämpad universitetspedagogik för övningsledare, 27 september 2016

Low-cost, high-impact active learning strategies, 28 November 2016

Aktuella konferenser

NU2018, 9-11 oktober 2018 i Västerås (deadline för bidrag 1 april 2018)

ISSOTL18, 24-17 oktober 2018 i Bergen, Norge (deadline för bidrag 1 april 2018)

LTHs 10:e Pedagogiska Inspirationskonferens, 6 december 2018 (deadline för bidrag 13 september 2018)

EuroSoTL juni 2019 i norra Spanien.

LU:s sjunde högskolepedagogiska utvecklingskonferens, hösten 2019

Den 7:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar, hösten 2019

 

 

Kontaktinformation

Besöksadress:
Vi finns på andra våningen i
LTHs Studiecentrum,
John Ericssons väg 4

Karta

Postadress:
Genombrottet, LTH
Box 118
221 00 Lund

Internpostadress:
Genombrottet
Hämtställe 8