lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Stipendier och anslag

För att ansöka om stipendier eller rese- och forskningsbidrag, klicka på nedanstående länk till donationsförvaltningen webbsida där ytterligare information kring hur ansökan går till finns.

De flesta av dessa utlysningar ansöks idag via webben.

Stipendier med ansökning hela året

Stipendier för högskoleanknutet utvecklingsarbete - Innovationsbron
Innovationsbron Syd AB utlyser årligen två stipendier om vardera 100.000 kronor. Avsikten är att uppmuntra till utveckling av tekniskt/vetenskapligt och/eller intellektuellt kvalificerade idéer och projekt som kan få kommersiell betydelse.

Stipendierna utlyses två gånger per år och ansökningarna skall vara inkomna senast 15 maj respektive 1 december.

Stipendierna ges till forskare, lärare och studenter för genomförande av eget utvecklingsarbete och avses täcka väntade projektkostnader (inkl. levnadskostnader) under sex månader. Stipendiaterna får ekonomisk möjlighet att utveckla och pröva sina idéer.

Tanken är att stipendiaternas idéer ska kunna kommersialiseras till nya produkter och företag.
Innovationsbron Innovationsbron


Wenner-Gren Stiftelserna

Wenner-Gren Stiftelserna (Stiftelsen Wenner-Gren Center för Vetenskaplig Forskning och Axel Wenner-Grens Stiftelse för Internationellt Forskarutbyte stödjer internationellt vetenskapligt utbyte.
Wenner-Gren Stiftelserna Läs mer på Wenner-Gren Stiftelsernas hemsida 


Sweden-Japan Foundation (SJF)
Vill stimulera svenskar att lära mer om Japan, gärna genom att vistas i landet i ung ålder och under lång tid.
Ansökningstider: 1 mars, 1 oktober
Sweden-Japan Foundation (SJF) Läs mer på SJFs hemsida
    (ansökn.formulär och anvisningar)

EUs ramprogram

På Forskningsservice finns arbetsprogram med detaljerad information om utlysningar, ämnen och utlysningsdatum. Vidare upplysningar till intresserade forskare:

Forskningsservice LU Forskningsservice LU 

Sök stipendier...

Lunds Universitet abonnerar på databasen Global Grant - en internationell databas för stipendier, bidrag, anslag och finansiäring för studier, forskning, projekt, kurser, resor, welfare, sjukvård, handikappstöd, konst och kultur och andra ideella ändamål. Mer än 20,000 olika finansiärer finns sökbara i databasen, varav de flesta svenska.

Studenter och personal vid Lunds universitet har fri tillgång till sökning via universitetets datanätverk.

GlobalGrand.com GlobalGrant.com