lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Scientific Advisory Boards

Vid LTH finns ett antal olika referensgrupper som används för att ge aspekter på verksamheten med ett utifrånperspektiv. Detta gäller såväl forskning som utbildning.

SAB för hela LTH

Syftet är att få synpunkter på hela LTHs verksamhet

Ledamöter:
Prof. Graham Goodwyn, University of Queensland, Brisbane, Australien
Prof. Maria Kula, Univ of Dusseldorf, Germany
Anne-Grete Hestnes , Universitetet I Oslo

Näringslivsråd
Syftet är att ha ett kontinuerligt informationsutbyte med företag i regionen. Rådet utnyttjas också som referensgrupp i samband med utvärdering av nysatsningar.

SABID Senior Advisory Board
Syftet är att diskutera strategiska ställningstaganden som rör Industridesignskolan.

Ledamöter
Rektor LTH
Skolchef Claus Christian Eckhardt
Två externa representanter: Thomas Johannesson och Johan Huldt

SABA Senior Advisory Board för Arkitektskolan
Syftet är att diskutera strategiska ställningstaganden som rör Arkitektskolan.

Ledamöter
Rektor LTH
Skolchef Christer Malmström
Två externa representanter: Ingrid Elam, vice rektor Malmö Högskola och Christer Larsson, Stadsbyggnadsdirektör i Malmö.

Utöver dessa finns näringslivsinflytande genom utbildningsprogrammens näringslivskontakter samt alla forskningsprojekt som är beroende av externt inflytande både för verksamhetens genomförande och finansiering.