lunduniversity.lu.se

Fängslande forskning på LTH

Fängslande forskning på LTH

Här kan du se längre filmer med forskare på Lunds Tekniska Högskola som berättar om sin forskning.

 

 

Atomfysik

Biomedicinsk teknik

Bioraffinaderier

Brandteknik och riskhantering

Datorseende

Energieffektiva byggnader

Förbränningsmotorer

Immunteknologi och cancerforskning

Metallernas kemi

Nanoteknologi

Robotik och reglerteknik

Trafikplanering

Trådlös kommunikation

Virtual reality och Areosollab