lunduniversity.lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Forskningsstöd

Forskningsfinansering

Forskningsservice ger hjälp och stöd åt forskare och forskargrupper i frågor om extern forskningsfinansiering. Verksamheten har särskilt ansvar för EU:s ramprogram för forskning och bistår under hela processen från ansökan till avslutat projekt.

Läs mer på Forskningsservice webbplats
 

Forskarstöd vid LTHs bibliotek

LTH:s bibliotek erbjuder forskare och doktorander stöd i deras arbete inom olika aspekter av vetenskaplig kommunikation - från informationssökning till publicering av färdiga forskningsresultat.

Forskarstöd vid LTHs bibliotek

Innovation, patent och kommersialisering

LU Innovation är navet för innovation och kommersialisering vid Lunds universitet. Verksamheten hjälper forskare med affärsutveckling, patentrådgivning, juridik och finansiellt stöd. Genom holdingbolaget kan universitetet även hjälpa till att bilda nya forskningsbaserade bolag och licensiera ut forskningsresultat till redan etablerade bolag.

Läs mer på LU Innovation webbplats
 

Kontakta oss direkt:
Thomas Rundqvist, affärsutvecklare (material- och produktionsteknik)

Maryam Olsson, affärsutvecklare (fysik, teknik)

Sven Olsson, affärsutvecklare (elektroteknik)

Per Mercke, patentrådgivare

Fredrik Edman, patentrådgivare