lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Forskningsportaler

LTHs forskningsportaler är gränsöverskridande och tvärvetenskapliga mötesplatser för forskare och det omgivande samhället. Portalerna ska fungera som en ingång till ett visst forskningsområde. De samlar också forskning och forskare från universitetet som arbetar med områden som har beröringspunkter. Forskningsportalerna kompletterar institutionernas forskning och skapar nätverk.

Bioraffenaderiportalen

Energiportalen

Havsportalen

Kommunikationsteknikportalen

Lund Lighting Initiative

Materialportalen

Medicinsk teknik (LABIB)

Membranportalen

Programvaruportalen

Hållbarhetsforum

Lund University Food Studies

Vattenportalen