Teknisk ekonomi och logistik

Forskningen på institutionen för Teknisk ekonomi och logistik är huvudsakligen inriktad mot logistik och materialflöden. Inom Produktionsekonomi utgår man främst från kvantitativa modeller, medan Teknisk logistik i första hand utnyttjar case studies och empiriska undersökningar. Undervisning sker framförallt på programmen för Industriell ekonomi och Maskinteknik.

Institutionen för teknisk ekonomi och logistik, LTH Teknisk ekonomi och logistik 

Produktionsekonomi

Lager- och produktionsstyrning är centralt för forskningen inom produktionsekonomi. Forskningen har på senare år bl a utnyttjat matematiska modeller för att analysera komplicerade lagersystem där flera lager är kopplade till varandra. Grundutbildningen är mycket bred och omfattar många olika ekonomiska kurser.
Nyckelord: lagerstyrning, produktionsplanering, optimering, stokastiska modeller

Teknisk logistik

Teknisk logistik forskar och undervisar om logistik samt supply chain management. Ämnet behandlar processer längs hela materialflödet, inklusive inköp, transporter, hantering, lagring och distribution samt koordinering mellan företagen i kedjan med informationssystem och supply chain management. Exempel på aktuella projekt är säkerhet och hantering av risker i försörjningskedjan, processtyrning, riskdelning samt anpassning av incitament i försörjningskedjor, visibilitet, gränssnittet mellan logistik, affärsmodeller och handelsrätt samt miljöhänsyn. Forskningen har stark kontakt med näringslivet.

Nyckelord: logistik, distribution, godstransporter, materialförsörjning, inköp, materialhantering, lagring, supply chain management, förädlingskedjor, försörjningskedjor

 

Page Manager: webbredaktion@kansli.lth.se | 2019-02-15