lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Studierektorer för forskarutbildningen

 

Forskningsnämnd 1 (FN1)

Forskningsnämnd 2 (FN2)

Forskningsnämnd 3 (FN3)

Studierektorernas arbetsområden:

 • Allmänna studieplaner forskarutbildningen
 • Individuella studieplaner
 • Kurser för forskarstuderande
 • Handledningsfrågor
 • Rekryteringsfrågor
 • Alumnifrågor
 • Kvalitetsarbete
 • Nationella och internationella kontakter
 • Individuell rådgivning
 • Diskussionspartner för doktorander, handledare, prefekter m. fl. rörande forskarutbildningsfrågor
 • Utomstående representant i situationer där doktorand, handledare och institution inte kan komma överens