lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English This page in English

Forskarskolor

Forskarskolor samlar forskarutbildning i flera ämnen inom en gemensam ram. Dessa ämnen kan sträcka sig över flera fakulteter och flera lärosäten. Endast den som är antagen till forskarutbildning kan delta i en forskarskola vid LTH. Antagning till forskarutbildning inom en forskarskola är inte skild från den vanliga antagningen, utan kanaliseras genom ett forskarutbildningsämne. Doktorand inom forskarskola deltar i forskarutbildningen på de villkor som anges i dennas individuella studieplan samt i den allmänna studieplanen för forskarutbildningsämnet.

 

  • Swedish Research School in Architecture (ResArc) 

         http://resarc.se/

  • CECOST, The Centre for Combustion Science and Technology

          http://www.cecost.lth.se

  • FPIRC, Forest Products Industry Research College

          http://www.fpirc.kth.se

  • Forskarskolan LiFT - "Livsmedelsproduktion med Framtidens Teknologier"

          http://www.chalmers.se/chem/SV/amnesomraden/livsmedlesvetenskap/lift

  • Nationella forskarskolan i produktframtagning

          http://its-sweden.se/forskarskolan/its-postgraduate-school-nfits/

  • Product Innovation Engineering program (PIEp)

          http://www.piep.se/forskning/forskarskola

  • Sveriges bygguniversitet - byggkonstruktion

          http://www.sverigesbygguniversitet.se/dokument/Forskarskola_Byggkonstruktion.pdf