lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Exempel 5

Personer med stipendium inom svensk biståndsverksamhet, SIDA/SAREC

Ett avtal med innebörden att LU/LTH skall tillhandahålla handledning och examination av doktorander som utför sin utbildning delvis vid sitt hemmauniversitet och delvis vid LU/LTH tecknas mellan SIDA och de respektive universiteten.

De enskilda studenterna väljs ut i samråd mellan de samarbetande universiteten och antas som doktorand vid LTH samtidigt som de är anställda som lärare/forskare vid hemuniversitetet.

LTH har inga åtaganden mot den individuelle studenten då denne är vid hemuniversitet eller om finansieringen från SIDA eller hemuniversitet i någon situation skulle falla bort.