lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Exempel 1

Personer antagna som doktorand vid annat lärosäte inom EU/ESS och vistas vid LTH under viss tid

LTH har ett par hundra avtal inom EU-programmet Life Long Learning och ERASMUS. Om ett ERASMUS-avtal existerar mellan LTH och hemuniversitet ska utbytet rymmas inom detta. ERASMUS-avtalen är specificerade till antal studenter, ämnesområde och period. Perioden gäller 3 – 12 månader.  Avtalen ansluter automatiskt till det ERASMUS Charter som Lunds Universitet skrivit på. Ett gällande avtal är en förutsättning för att studenten ska vara försäkrad under studietiden vid Lunds universitet. Avtalen tecknas av vicerektor för internationella frågor.

Studenten är berättigad till ERASMUS-stipendium från sitt hemuniversitet och är försäkrad via Kammarkollegiets försäkring ” Student in” under sin vistelse i Sverige. Detta studentutbyte hanteras av Internationella avdelningen på LTH i samverkan med motsvarande kontor vid hemuniversitetet.

Om studenten ska antas till forskarstudier vid LTH ska det ske inom ramen för avtal om ”joint degree”. Detta är möjligt att göra från den 1 januari 2010. Avtalen administreras av internationella avdelningen vid LTH.

Doctoral Student Exchange Agreement, template form