Studieavbrott

Doktorand som avbryter sina studier ska anmäla detta skriftligt till LTH:s kansli. För återupptagande av avbrutna studier krävs ny antagning till aktuellt forskautbildningsämne. Den som avlägger licentiatexamen ska i ansökan om examensbevis ange om hen också avbryter studierna. 

Studieavbrott registreras av LTH:s kansli.

Blankett för studieavbrott

Sidansvarig: forskarutbildning@lth.lu.se | 2019-09-27