Handlingar till anmälan av disputation

Dokument som ska bifogas i anmälan av disputation

Det avhandlingsdokument som ska laddas upp i samband med anmälan av disputation är en preliminär version av avhandlingen och bör innehålla en relativt detaljerad innehållsförteckning där även icke färdiga delar noteras. Om det är en sammanläggningsavhandling ska avhandlingens kappa samt artiklar vara i ett dokument och ingående artiklar skall föreligga i minst manuskriptform. Artiklarnas status skall redovisas; publicerad, accepterad, under review, under språkgranskning eller när den beräknas vara färdig.

Om väsentliga delar av avhandlingen inte är färdigställda skall doktoranden och handledaren förklara att de finner det rimligt att de blir färdiga i tid.

Mall för protokoll från beredningsmöte (DOC, 431 kb)

  • Information om respondentens bidrag till ingående arbeten (ska även ingå i avhandlingen).
  • Suppleantens cv, opponentens cv och ett kortfattad cv på betygsnämnden.
  • Populärvetenskaplig sammanfattning på svenska (eller engelska) (ska även ingå i avhandlingen).

 

Populärvetenskaplig sammanfattning - Tips!

Page Manager: forskarutbildning@lth.lu.se | 2019-09-27