lunduniversity.lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Maria Wall

Maria Wall är arkitekt i botten men forskar sedan tjugo år om hur byggnader kan bli mer energieffektiva. Under 2007 upplevde hon något av en ketchupeffekt i hur omvärlden intresserar sig för hennes område. Plötsligt talar alla om passivhus.

– Det är oerhört stort intresse just nu. Det är väldigt roligt även om det nästan blir för bra ibland. Varje vecka kommer förfrågningar och om någon vecka ska t ex jag träffa ett riksdagsutskott som vill lära sig mer om ämnet, berättar hon.

Enligt Maria Wall finns fortfarande flera myter om passivhus och vissa frågor dyker alltid upp vid sådana här möten. Ett exempel är att välisolerade och täta hus, som passivhus är, riskerar att bli ”sjuka hus” – för det var ju det som hände på 70-talet när husen skulle spara värme i oljekrisens spår.

– Då får vi förklara att dagens passivhus har en god ventilation, vilken i regel saknades helt i 70-talshusen.

I Sverige ligger LTH långt framme när det gäller forskning om passivhus och energieffektiva byggnader, mycket tack vare lång erfarenhet och flera eldsjälar. Lundaforskarnas kompetensområde är främst helhetstänkandet, hur energieffektiva byggnader ska utformas som ett system. Solskydd och solfångare är ett annat.

För Maria Wall ägde en efterlängtad händelse rum i början av 2007 då boken ”Sustainable Solar Housing” kom ut. Tillsammans med en kollega i Schweiz var hon under fem år huvudredaktör för den 500-sidiga boken som vänder sig till forskare och branschen. Ett trettiotal internationella experter inom olika områden bidrar med nya rön och råd.

– Jag är stolt över boken eftersom den bidrar med nytt vetenskapligt material och kan komma till nytta. Med tanke på allt jobb vi lagt ner är det dock lite trist att den inte värderas högre vetenskapligt – i vetenskaplig ranking räknas ju främst antalet vetenskapliga publikationer. Och att jobba med en publikation i mer än fem år ser ju då inte så produktivt ut.

 Året dessförinnan gav hon via Formas ut ”Bygg energieffektiv – kunskapen finns!” som skrevs i samråd med andra forskare och praktiker.

– Jag skrev boken, eller häftet, för att jag då var lite trött på byggbranschen som inte agerade. Men nu börjar det hända saker. Överlag är det bra dialog mellan näringslivet och forskare – vi lär oss mycket av varandra hela tiden, förklarar hon. Nu gäller det bara att sätta fart på utbildning i energieffektivt byggande inom LTH också.

Intervju: Kristina Lindgärde
Foto: Gunnar Menander

Våren 2008