lunduniversity.lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Forskarporträtt: Annika Olsson

Ytan spelar roll

 

Vad tänker du på när du hör förpackningar? Något nödvändigt ont som man snart slänger i soporna? För Annika Olsson, som forskar i ämnet, är förpackningar en outnyttjad möjlighet.

Samma mängd tomatsoppa kan förpackas så att de kräver allt mellan en och nio lastbilar. Det är skillnaden på små fyrkantiga halvliters pappersförpackningar och de traditionella konservburkarna där den tyngre metallen och den runda formen sväljer mera ”mellanrumsluft”. 

– Det finns ett stort kunskapsgap hos många företag när det gäller förpackningar. Det finns betydligt mer att spara, både pengar och miljö, än vad många tror, berättar Annika Olsson.

Samtidigt måste förpackningen utformas på ett sådant sätt att konsumenten väljer och vill välja den igen.  Om inte utformningen uppskattas av kunden, blir det ingen miljövinst och kostnadsbesparing i alla fall. Just att kombinera miljö- och kostnadseffektiva förpackningar så att de också möter kundbehoven är Annikas forskningsområde.

Miljöombyte i halvtid

Annika Olsson är produktchefen som blev forskare. Tidigare jobbade hon på TetraPak, vilket innebar många och långa resor jorden över. Barnen, som då var sju och tio år, träffade hon alldeles för sällan. Samtidigt kom hon på sig själv, berättar hon, med att allt mer tänka i banor som ”vad skulle hända om man lät kunden vara mer involverad i utvecklingen, eller om marknad och teknik jobbade närmre varandra i utvecklingsprojekten?”. Att hennes funderingar var forskningstankar förstod hon inte då.

Men hon insåg att hon gärna skulle vilja dela med sig av sina erfarenheter och undervisa. Av en händelse kom hon i kontakt med Gunilla Jönson, som nyligen startat forskningsämnet Förpackningslogistik på LTH. Av henne fick hon dock reda på att, om man ska undervisa på en teknisk högskola, måste man doktorera först.

Sagt och gjort. Annika sa upp sig från jobbet på Tetra Pak och började som 38-åring att doktorera på avhandlingen ”från egenskapsfokus till kundfokus i förpackningsutveckling” och disputerade 2006.

– Fast 38 är ingen ålder. Här på institutionen har vi en kvinna som är 62 som doktorerar . Det är härligt med Gunilla Jönson som forskningsledare, hon tillåter lite udda fåglar att komma in i boet. Hos oss har vi till exempel också en ekonom som tittar på företagens strategier när det gäller förpackningar och innovation, berättar Annika.

Kurs gav oväntat resultat

Gränsöverskridande och tvärvetenskap är två ord som Annika tycker genomsyrar forskarmiljön inom Förpackningslogistik, ett namn som till en början kan tyckas något udda. Men det är som sagt de två begreppen i kombination som är själva kärnan i ämnet, hur transporter och logistik kan bli effektivare med hjälp av rätt förpackningar.

 Idag forskar man även på innovationer, t ex vad som gör människor och organisationer innovativa. Annika har en central roll i det strategiska excellenscentrat PIEp, ”Product Innovation Engineering program” som är ett tioårigt forsknings- och utvecklingsprogram lett av KTH i samarbete med LTH och fem andra universitet och högskolor i Sverige.

Ett lysande exempel på oväntat nytänk, och att innovationens moder ofta är slumpen, är när Annika Olsson i samband med en ledarskapskurs på universitetet för två år sedan fick Sune Svanberg, professor i Atomfysik, som mentor. När de berättade för varandra vad de sysslade med började de lite planlöst spåna på möjliga samarbeten. Nu har de båda ett gemensamt projekt på gång, som rönt intresse hos förpackningsföretag och livsmedelsproducenter. Patentprocessen förhindrar dock större avslöjanden än att det handlar om mat, förpackningar och laser.

– Det är jättespännande. Men eftersom jag också är involverad i fler projekt och undervisar mycket i perioder, och då vill satsa fullt ut på det, får det ta den tid det tar. Just nu är jag mitt uppe slutfasen av kursen Förpackningsteknik och utveckling, berättar Annika, som själv la till det sista ordet i kursbeteckningen i samband med att hon tog över kursansvaret för några år sedan.


Blandat synsätt

Ett annat ovanligt och intressant projekt, där Annika Olsson har en ett slags roll som konsulterande expert, är projektet ”Den (o)hållbara förpackningen” som drivs från Högskolan för Design och Konsthantverk i Göteborg.  Projektet rymmer konstvetare, designvetare, etnologer, som kollar på förpackningens historia, förpackningar ur genusperspektiv och ur miljöperspektiv.

– Egentligen hade jag inte riktigt tid. Men eftersom många i projektet hade en syn på förpackningar som ohållbara, så att jag kände att jag behövdes där för att ge lite andra perspektiv på förpackningens roll.

 Text och foto: Kristina Lindgärde. Publicerad nov 2009.

Läs fler forskarporträtt

Snabbfakta

Namn: Annika Olsson

Yrke: Universitetslektor i Förpackningslogistik

Ålder: 47

Familj: man och två barn, 19 och 16 år gamla

Fritidsintressen: att följa barnens intressen inom dans, musik och innebandy, att träna själv (dansaerobic), köra motorcykel och gå på teater!

Ett bra forskarminne: att starta upp PIEp’s första forskarår genom att bjuda in forskare från hela Sverige, låta dessa formera sig efter intresseområden och göra projekt utifrån detta ”nerifrån och upp”-perspektiv