lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Kalender

Vattenstämman 2018 i Helsingborg 22-23 maj

Konferens

Tid: 2018-03-22 09:00 till: 2018-03-23 16:00
Plats:Helsingborgs Arena
Kontakt:daniel.hellstrom@svensktvatten.se


VAtten – en VAlfråga 2018 Helsingborgs stad och NSVA bjuder in till välkomstmingel och studiebesök måndagen den 21 maj.

Tema: VAtten – en VAlfråga 2018 
Översvämningar, vattenbrist, höjda taxor och gigantiska investeringsbehov. Vatten är inte längre en självklarhet, utan en kritisk samhällsbyggnadsfaktor. Utan fungerande VA-system – ingen attraktiv kommun för vare sig inflyttare, besökare eller företagare.


Hälsning från Anna Linusson, vd Svenskt Vatten.

Välkommen till Helsingborgs Arena 
Anmäl dig här

Programmet 22-23 maj har fyra seminariespår, med olika inriktningar, som är öppna för alla:
1. Politik – för förtroendevalda beslutsfattare
2. Tjänsteman – för vattenexperter i VA-organisationer, handläggare på myndigheter, konsulter, forskare med flera.
3. Kommunikation – för dig som är intresserad av kommunikationsfrågor inom VA.
4. Branschföretag – seminarier arrangerade av Svenskt Vattens företagsabonnenter.

Påverka programmets innehåll
Svenskt Vattens medlemmar är välkomna att skicka förslag på innehåll och Svenskt Vattens företagsabonnenter erbjuds möjligheten att arrangera egna seminarier á 45 min. Vi vill ha förslagen senast den 11 december 2017 till kommunikation [at] svensktvatten [dot] se