lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Han räknar fram renare vatten

Stefan Diehl

Som lektor och docent i tillämpad matematik ägnar Stefan Diehl sig mest åt att handleda och undervisa studenter, vilket han uppskattar mycket. Men i perioder, när han får extern finansiering, forskar han också. Då handlar det om vattenrening: närmare bestämt att utveckla ekvationer för att simulera och beräkna lämpliga flöden och koncentrationer av partiklar i vätska i stora sedimenteringsbassänger.

Det hela började för tjugo år sedan med att Gustaf Olsson, tidigare professor i Industriell Automation på LTH, kontaktade Gunnar Sparr, professor i matematik. Gustaf Olsson hade startat ett forskningsprojekt om att förbättra styrningen av de bakterier som bryter ner vattnets organiska material. Utöver denna s k biologiska rening renas vattnet f ö ofta också mekaniskt och kemiskt.

Gruppen hade ställts inför en problemställning som såg ut att kräva grundläggande matematisk forskningskompetens. Därför vände sig alltså Gustaf Olsson till Gunnar Sparr som blev intresserad och involverade den då nyblivne doktoranden Stefan Diehl. Och problemställningen visade sig räcka långt, både gruppen på IEA och Stefan Diehl är fortfarande i hög grad aktiva.

– Ofta är sedimenteringsbassängen vattenreningsverkens akilleshäll. Den karaktäriseras nämligen av många olinjära, alltså svårförutsägbara, processer som därför är svåra att styra. Då behövs s k olinjära partiella differentialekvationer, förklarar Stefan som tillägger att resultaten egentligen kan använda lite varstans, t ex för att simulera trafikflöden.

– Det är stimulerande att hitta kopplingar mellan teoretiska resultat och tillämpningar. I bakhuvudet finns också känslan av jag är en liten pusselbit som bidrar med något meningsfullt, rent vatten är ju en global angelägenhet, fortsätter han.

Apropå globalt, hur är konkurrensen inom ditt område? Sitter någon i Tokyo som sysslar med samma sak som du och vill hinna före – man får ju ofta höra sådana exempel?

– Nej, inte alls. Inom den matematiska världen delar vi med oss, säger Stefan med ett skratt. Det är inte så många som sysslar med dessa typer av ekvationer, så de flesta känner varandra. När man kommer på något nytt vill man gärna berätta. Ekvationerna är så pass avancerade att det tar ganska lång tid att komma någonstans. Därför behöver man bygga vidare på andras tankar och resultat, menar Stefan.

Han tillägger att det är problem att de statliga s k fakultetsmedlet inte räcker till för att finansiera forskningen. Därför har Stefan Diehl bara möjlighet att forska när han får externa medel, en situation han delar med de flesta forskare.

Penna och papper är viktigaste verktyget
Penna och papper är viktigaste verktyget
 

Varje månad intervjuas en slumpmässigt utvald forskare vid LTH om sin forskning. Läs tidigare intervjuer.

Intervju och foto: Kristina Lindgärde