lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Lena Winslott Hiselius

Kortsiktiga intressen står i vägen för klimatvänliga resor


Även om bilarna blir aldrig så miljövänliga måste folk cykla, gå och åka kollektivt mer. När städerna växer och förtätas finns inte plats för alla bilar. 

Det hävdar Lena Winslott Hiselius, trafikforskare vid Lunds Tekniska Högskola med inriktning mot hållbara resor. 

Men något rättvist val mellan bilen och bussen finns inte idag, anser hon. 

Även om de flesta politiker och byggnadsplanerare talar sig varma för kollektivtrafiken, blir den ändå styvmoderligt behandlad. 

Hon exemplifierar med hur svårt det vanligtvis är att åka kollektivt till de köpcentra som poppar upp i städernas utkanter. Bussförbindelserna planeras in för sent, anser hon.

– Ofta finns det en buskur någonstans, kanske på andra sidan parkeringen vilket gör att man får kryssa fram mellan bilarna. Istället borde man kunna förlägga hållplatsen direkt utanför ingången och skylta med nästa bussavgång inne i köpcentrumet, föreslår hon.

Ett forskningsprojekt som Lena Winslott Hiselius och andra lundaforskare är med i heter ”Let’s 2050”. Det har som ambitiöst mål att ta fram rekommendationer för hur Naturvårdsverket och andra myndigheter ska kunna styra mot ett minskat koldioxidutsläpp i Sverige till år 2050. Och visst går det, men ett problem är att många politiska beslut är väldigt kortsiktiga.

– Politiker vet många gånger vad som behöver göras, men beslutar något annat till följd av osäkerhet och kortsiktiga ekonomiska vinster. För att uppmuntra till långsiktighet längre än till nästa mandatperiod är ett av förslagen att bilda en oberoende koldioxidmyndighet, utan politiska särintressen, berättar hon.

Själv är Lena Winslott Hiselius och några forskarkollegor i färd med att ta reda på om ökad e-handel leder till minskade koldioxidutsläpp.

– Närmast ska vi ta reda på om det finns avgörande skillnader mellan de som e-handlar mycket och lite. Det vi undrar är om man verkligen kommer att göra färre inköpsresor om man e-handlar. Eller blir man bara uppmuntrad till mer shopping? Hur styr vi bäst e-handelsutveckling så att både gods – och persontransporterna blir så energisnåla som möjligt? 

Blir folk mer hälso- och miljömedvetna om de börjar cykla till jobbet istället för åka bil? Det handlar ett helt annat, nyligen avslutat, projekt om. De färska slutsatserna visar att deltagarna förvisso fick upp ögonen för hälsovinsterna med att cykla, men något engagemang för att minska koldioxidutsläppen generellt kunde Lena Winslott Hiselius tyvärr inte konstatera.

– Till deltagarnas försvar kan sägas att miljövinsterna inte påtalades och diskuterades något vidare, vilket å andra sidan betyder att det finns mer att göra för att utveckla denna typ av projekt! 

I botten är Lena Winslott Hiselius nationalekonom och hamnade på LTH via en doktorandtjänst. Då var året 1995 och sedan dess har hon blivit kvar. Just hennes disciplin heter transportekonomi och den ställer hon sig lite kritisk till i vissa avseenden.

– Samhällsekonomiska kalkyler är ett viktigt verktyg för att jämföra olika investeringsprojekt. Sådana kalkyler har i många fall varit avgörande för Trafikverkets satsningar. De lämpar sig bra för att jämföra befintliga transportalternativ, men borgar inte för ett paradigmskifte, precis. De tar avstamp i hur samhället ser ut idag, inte hur det kan eller skulle kunna se ut i framtiden! 

Text & bild: Kristina Lindgärde, oktober 2011

Snabbfakta


Namn:
Lena Winslott Hiselius

Arbetar som: Trafikforskare och verksamhetsansvarig vid avdelningen Trafik och Väg

Ålder: 44

Familj: Man och en flicka, 11 år och en pojke, 7 år.

Bor i: Lund, uppvuxen i Älmhult

Färdsätt till jobbet: Cykel

Fritidsintressen: Trädgård, deckare ”det jag råkar få händerna på”