lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Christina Öberg

Marknadsföring handlar inte alltid om att sälja

Christina Öberg är en ensamvarg. Åtminstone om man ska beskriva henne utifrån sin forskning – industriell marknadsföring. Hon har tagit med sig sina projekt från Linköping till Lund, och till den forna hemstaden har hon inte riktigt klippt banden.

Den som tror att allt på LTH handlar om teknik tror förstås fel. Här finns bland annat också undervisning och forskning i ekonomiska frågor, särskilt med inriktning på industrin. Och LTH:s viljeinriktning talar för att det bli mer av forskning även kring innovation, där man nu utsett en donationsprofessor.

Christina Öberg är sedan början av 2011 universitetslektor i produktionsekonomi. Förutom att undervisa teknologer på programmen i industriell ekonomi och maskinteknik bedriver hon forskning om industriell marknadsföring.

– Marknadsföring mellan företag handlar mycket lite om att sälja prylar, mer om att bygga upp långsiktiga relationer, säger hon. Marknadsföring handlar inte om att övertyga en kund, utan om att vårda en relation och förstå de mekanismer som påverkar relationen. Dessa studerar jag huvudsakligen genom kvalitativa intervjuer. Jag studerar relationer mellan företag, aktörer som anpassas till varandra och påverkar varandra.

– Allmänt kan man konstatera att det uppstår inlåsningseffekter i befintliga strukturer, det vill säga företagen blir beroende av varandra – på ont och gott. Det kan försvåra tekniska språng och att komma in på nya marknader.

Christina Öberg är ekonom, utbildad i Linköping, där hon växte upp och fortfarande bor, åtminstone på helgerna. Hon disputerade 2008 i industriell marknadsföring.

I Lund har hon ett visst samröre med Ola Alexandersson och ett par doktorander i industriell organisation vid LTH. Annars är hon ganska ensam om sitt forskningsområde. Forskningsprojekten är finansierade av exempelvis Riksbanken och Handelsbanken. De är dock delvis ”ärvda” från Linköping och handlar mest om exempel från företag i Mellansverige.

Till dem reser Christina och gör djupgående intervjuer med olika aktörer. Detta sker aldrig på uppdrag av företagen, men givetvis med deras godkännande. Bland annat följer hon ett truckföretag som köptes upp av Toyota för ett tiotal år sedan. Forskning om företagsförvärv intresserar henne.

– Jag följer också medicintekniska uppstartsidéer som knappt hunnit bli företag än. Jag rör mig nog mer och mer mot innovationsfältet. På det området blir kundperspektivet särskilt viktigt.

– Målet är att förstå var som händer och att förstå förutsättningarna för marknaden. Kvalitativ forskning hittar mönster, inte samband. Svagheten är att det skildrar specifika fall. Jag är ute efter att illustrera intressanta fall och ser på nätverk och relationer. Om kvantitativ forskning kan jag tillräckligt mycket för att hålla mig borta från den, säger Christina Öberg.

Under sitt första år på LTH publicerade hon sju vetenskapliga artiklar och har ytterligare två artiklar och två bokkapitel accepterade för publicering.

Text & foto: Mats Nygren

(Denna artikel publicerades i LUM nr 7 2012.)