lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Christian Hulteberg

Arbetslöshet hjälpte till en grön karriär


Tillverkning av biodiesel och andra biobränslen genererar en hel del restprodukter.
Christian Hulteberg, forskare i kemiteknik vid LTH, hittar nya sätt att utvinna eftersöka kemikalier ur ”skräpet”.

– Det blir billigare att tillverka miljövänliga kemikalier av restprodukter än att utveckla ett nytt system från scratch. Sådana kräver ny produktionsanläggning, en investeringsrisk som inte så många vill ta. Det är ju bara slutkonsumenter kan tänkas betala extra för miljö, inte industrin, hävdar han.

Christian Hulteberg är forskaren som gärna rör sig mellan akademin och det mer snabbfotade näringslivet. Han har flera företag vilka, lite förenklat, fungerar som outsourcade forsknings- och utvecklingsavdelningar åt större bolag. 

Miljöprocesser är ett gemensamt tema. Exempelvis har han tagit fram en katalysator som TetraPak använder för att förbättra arbetsmiljön vid förpackning av sina mjölkkartonger.

Hans entreprenöriella bana tog fart år 2007 då han var nydisputerad - och utan jobb.

– Jag hade inget annat val än att kasta mig ut och göra affärer av min kunskap. Men förra året ville institutionen ha mig tillbaka, säger han med ett leende.

Sedan dess innehar han en postdoc-anställning. Företagen driver han på fritiden.

– De är mer som tonårsbarn nu och sköter sig själva. Men jag finns kvar som ägare. Och vi har sluppit riskkapital vilket gjort att vi kunnat växa i lugn takt och nu kan stå på egna ben, säger han.

För den som är kunnig i kemiteknik följer ett stort miljöengagemang, åtminstone har det blivit så för Christian Hultebergs del.

 – Alla vet att vi måste återvinna vår biomassa för att minska koldioxidutsläppen. Men färre känner till att det är lika viktigt, men betydligt svårare, att återvinna metaller och andra ämnen inom den oorganiska kemin. Exempelvis håller fosforn på att ta slut och uranen till våra kärnkraftverk sinar. Också här måste vi ändra vårt beteende och hitta nya lösningar, betonar han.

Skattelättnader för gröna produkter vore önskvärt. Då kanske det kan bli lönsamt att tillverka grönt gödsel, ett projekt som han är involverad i tillsammans med SLU och LRF.

Produktion av traditionell kvävegödsel slukar mycket fossil energi då naturgas, olja och kol används. Tillverkningen leder därför till stora växthusutsläpp.

– Tekniken för att göra kvävegödsel på förnybara råvaror finns redan. Vi måste bara sy ihop våra kunskaper. En skattelättnad, precis som för biobränslen, skulle kunna sätt fart på efterfrågan, tror Christian Hulteberg.

Text och bild: Kristina Lindgärde

Snabbfakta

Namn: Christian Hulteberg

Jobbar som: forskare och företagare i kemiteknik

Ålder: 33

Bor: I Bunkeflostrand utanför Malmö

Familj: Frun Louise, första barnet på väg i augusti

Fritidsintressen: Har varit tiokampare i friidrott

En gång i månaden: gör han nyhetsbrevet ”Green indicator”, ett kostnadsfritt nyhetsbrev om gröna kemikalier. Har i dagsläget 500 abonnenter och vänder sig till alla intresserade.