lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Hon utvecklar säkerheten inom sjö- och flygfart

Åsa Ek

Längst upp på Ingvar Kamprad Designcentrum på LTH:s campus, med panoramautsikt över Ideon och norra Lund, har Åsa Ek sitt rum. Efter att förra våren ha disputerat på en avhandling om flyg- och sjösäkerhet är hon nu forskarassistent på avdelningen för Ergonomi och aerosolteknologi.

Bakom detta något kryptiska namn huserar flera ganska olika forskargrupper, men med gemensam nämnare att de på olika sätt studerar samspelet mellan människa, arbetsmiljö och teknik. Just Åsas område handlar om att studera säkerhetskultur och säkerhetshantering i riskfyllda verksamheter, framförallt inom sjö- och flygfart.

– En del av säkerheten är att göra tekniken i sig säkrare och mer användarvänlig. En annan del handlar om organisation och kultur, t ex att tydliggöra ansvarsfördelningar och att skapa arbetsorganisationer där man undviker tidspress och stress. Det kan också handla om hur man rapporterar in incidenter för att man skall kunna lära sig av dessa för att på så sätt arbeta förebyggande med säkerhet Sådana här rutiner påverkar ju också värderingar och attityder till säkerhet- och vice versa, förklarar Åsa Ek.

Detta låter inte som ett ämne för en teknisk högskola – eller..?

– Det kan man ju tycka... Men vi är intresserade av vad som händer i mötet mellan teknik och människa. Då är det bra, ja, en förutsättning, att ha en viss förståelse för de tekniska system och apparater som finns i de här miljöerna. Först då kan man påpeka hur tekniken, men även miljön kring tekniken bör ändras och göras säkrare och mer användarvänlig. Arbetet leder till spännande samarbeten över fakultetsgränserna, t ex samarbetar vi med forskare från psykologiska institutionen, klargör Åsa Ek. 

Framöver är det flera projekt som Åsa kommer att involveras i. Det som närmast kommer att ta mest tid i anspråk är ett EU-projekt om human factors och säkerhet i flygbranschen som en professor i Dublin dragit igång.

– Det har i över trettio år talats om att ”human factors” i flygbranschen är viktig för säkerheten, men området har ändå till viss del blivit underskattat, påpekar Åsa Ek och tillägger att säkerheten på svenska flyg är mycket hög.

Åsas roll i projektet blir att studera säkerhetslärandet på ett stort flygbolag vid en flygplats. Där kommer hon bl a att se hur organisationen är uppbyggd, göra observationer och intervjua allt från säkerhetsansvariga till piloter.

– Ett stort plus med detta arbete är att man får inblick i så många olika verksamheter. Det är faktiskt fantastiskt roligt! Ett litet minus är att den dynamiska miljön ibland blir svårhanterlig - ibland önskar jag att jag bara kunde gå in ett labb och kontrollera alla variabler! säger Åsa med skratt.

 Intervju och foto: Kristina Lindgärde

 Publicerad hösten 2007